רחובות ומתחמים  > מתחם גולומב - שדה בוקר, גבעתיים

מבט כללי מדרום
מבט כללי מדרום

מבט לציר הירוק ממזרח
מבט לציר הירוק ממזרח

מתחם 2
מתחם 2

מבט כללי מדרום
מבט כללי מדרום

1/6

מתחם גולומב - שדה בוקר, גבעתיים

בדיקת היתכנות להתחדשות עירונית בתא השטח שבין רחובות גולומב ושדה בוקר, ויצמן וניצנה.

התכנון מציע הרחבת המרחב הציבורי לרווחת התושבים, על ידי הרחבת רחובות קיימים ויצירת שדרה מרכזית בין רחוב ויצמן וניצנה, וקביעת מגרשים לצרכי ציבור.

לקוח: עיריית גבעתיים    

שנים בהן התבצעה העבודה: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-70 דונם  

נתונים: 900 יח"ד (הוספת 560 על 340 יח"ד קיימות)

סטטוס: התכנית לפני הפקדה