רחובות ומתחמים  > דיור מיוחד, עין התכלת, נתניה

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

דיור מיוחד, עין התכלת, נתניה

תכנית בנין עיר להרחבת פרויקט דיור מיוחד.

הוספת 122 יח"ד למבנה דיור ציבורי קיים ע"י תוספת שלוש קומות ושני אגפים למבנה הקיים.

לקוח: עמיגור

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-5.6 דונם 

נתונים נוספים: כ-234 יח"ד

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה