top of page

מיוחדים > הקו הירוק של הרכבת הקלה

הקו הירוק של הרכבת הקלה

עריכת מסמכי התכנית ולווי סטטוטורי של הקו הירוק.

תכנית לתשתית לאומית המחולקת ל-3 מקטעים העוברים ב–4 רשויות ומטרתה חיבור בין החלקים הדרומים (ראשל"צ וחולון) והחלקים הצפוניים (הרצליה) של המטרופולין עם העיר תל אביב.

לקוח: נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים

תקופת התכנון: 2011-היום

נתונים נוספים: אורך הקו 39 ק"מ, ולאורכו 61 תחנות מתוכן 5 תת קרקעיות

סטטוס: התכנית בהכנה

 

bottom of page