top of page

מבני ציבור > אולם מופעים, בני ברק

אולם מופעים, בני ברק  

תכנון מפורט לביצוע לאולם מופעים רב תכליתי בעיר בני ברק.

התכנון שם דגש על התאמה לצרכים המיוחדים של האוכלוסיה החרדית.

לקוח: מפעל הפיס  

תקופת התכנון: 2000-2003

שטח המגרש: כ-8.5 דונם 

נתונים נוספים: כ-7,500 מ"ר בנוי

סטטוס: התקבל היתר בניה

 

bottom of page