top of page

מיוחדים > מרכז תחבורה משולב, שפיים

מרכז תחבורה משולב, שפיים  

תכנית תשתית לאומית למתח"מ בצפון המטרופולין.

תכנית להקמת מרכז תחבורה המשלב חניון חנה וסע כחלק ממערך הנתיבים המהירים, תחנת רכבת, תחנות אוטובוס ועוד. התכנון שם דגש על רווחת המשתמשים והולך הרגל, על השתלבות המבנה בסביבה ועל עקרונות הבנייה הירוקה.

לקוח: נתיבי איילון

תקופת התכנון: 2012-היום

שטח התוכנית: כ-265 דונם 

נתונים נוספים: כ-340,000 מ"ר בנוי

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

 

bottom of page