רחובות ומתחמים  > יצחק שדה, תל אביב

מבט על מדרום מערב
מבט על מדרום מערב

מבט מרחוב בגין צפונה
מבט מרחוב בגין צפונה

מבט מרחוב המסגר
מבט מרחוב המסגר

מבט על מדרום מערב
מבט על מדרום מערב

1/3

יצחק שדה, תל אביב  

תכנית בנין עיר למגדל מעורב שימושים בלב המע"ר.

התכנית כוללת עירוב שימושים אנכי, לרבות: מסחר, משרדים ומגורים. המגדל כולל קומות מפולשות במפלסים הגבוהים לרווחת דייריו ומשתמשיו, ומתוכנן על פי עקרונות הבנייה הירוקה.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2015-היום

שטח התוכנית: כ-2.5 דונם 

נתונים נוספים: כ-77,000 מ"ר לשימושי מע"ר מעורבים: מסחר, תעסוקה ומגורים

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה