top of page

מבני ציבור > מרכז עבודה שיקומי, בת ים

מרכז עבודה שיקומי, בת ים  

תכנון אדריכלי למרכז עבודה שיקומי לאוכלוסיה עם מוגבלויות.

המבנה מעניק מסגרת יום מוגנת לתעסוקה, מותאמת ומיועדת לאוכלוסיה בעלת נכויות שונות.

לקוח: עיריית בת ים  

תקופת התכנון: 2007-2011

שטח המגרש: כ-20 דונם

נתונים נוספים: כ-11,800 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה

 

bottom of page