top of page

מיוחדים > סקר מתחמים, נגב וגליל

סקר מתחמים, נגב וגליל  

כתיבת שני דוחות הסוקרים מתחמים בנגב ובגליל.

מטרת הסקרים הינה איתור עתודות קרקע לפיתוח ובניה למגורים ותעסוקה בצפון הנגב ובגליל התחתון בהתייחס לפריסה המתוכננת של תשתיות התחבורה והאנרגיה.

לקוח: רשות מקרקעי ישראל

תקופת התכנון/כתיבה: 2013-2015

נתונים נוספים: נבדקו כ-124 ישובים. מתוכם  30 ישובים עובדו בהרחבה.

סטטוס: הסקר הוגש

 

bottom of page