מבני מגורים > מגרש 32 בגוש הגדול, תל אביב

מבט מרחוב לוי אשכול
מבט מרחוב לוי אשכול

מבט מהגן הפנימי
מבט מהגן הפנימי

מבט מרחוב לוי אשכול
מבט מרחוב לוי אשכול

מבט מרחוב לוי אשכול
מבט מרחוב לוי אשכול

1/4

מגרש 32 בגוש הגדול, תל אביב

תכנון מפורט למבנן מגורים בגוש הגדול.

התכנון משלב חמישה מבני מגורים בגבהים שונים כמבנן אחד רציף.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2000-2009

שטח המגרש: כ-8.3 דונם    

נתונים נוספים: 5 מבני מגורים, כ-150 יח"ד, כ-36,200 מ"ר

סטטוס: הושלמה הבניה