רחובות ומתחמים  > מתחם האצטדיון, רמת גן

מבט כללי מדרום
מבט כללי מדרום

תכנית בינוי
תכנית בינוי

מבט מפנחס רוזן - מוצע
מבט מפנחס רוזן - מוצע

מבט כללי מדרום
מבט כללי מדרום

1/11

מתחם האצטדיון, רמת גן  

תכנית שלד ותב"ע למתחם האצטדיון, רמת גן.

מטרת התכנית היא להפוך מתחם ששימש במשך עשרות שנים כחצר האחורית של שלושת הערים למתחם עירוני אינטנסיבי ותוסס, תוך שיקום חלקים רחבים מפארק הירקון.

לקוח: עיריית רמת גן  

תקופת התכנון: 2011-היום

שטח התוכנית: כ-450 דונם

נתונים נוספים: כ-650,000 מ"ר לשימושים מעורבים – ספורט ופנאי, מסחר, תעסוקה, מלונאות

ומגורים מיוחד.

סטטוס: התכנית לפני הפקדה