רחובות ומתחמים  > קריית נורדאו, נתניה

מבט אוירי מדרום - חלופה 1
מבט אוירי מדרום - חלופה 1

press to zoom
מבט אוירי מדרום - חלופה 2
מבט אוירי מדרום - חלופה 2

press to zoom
בינוי - חלופה 1
בינוי - חלופה 1

press to zoom
מבט אוירי מדרום - חלופה 1
מבט אוירי מדרום - חלופה 1

press to zoom
1/9

קריית נורדאו, נתניה

תכנית בנין עיר לשורת מבני מגורים בנתניה.

התכנית מציעה בינוי המאזן בין אזור מע"ר אינטנסיבי מתוכנן מצפון, ושכונת צמודי קרקע מדרום.

לקוח: תשלו"ז החזקות והשקעות בע"מ

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-3.4 דונם 

נתונים נוספים: כ-120 יח"ד

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה