רחובות ומתחמים  > קריית נורדאו, נתניה

קריית נורדאו, נתניה

תכנית בנין עיר לשורת מבני מגורים בנתניה.

התכנית מציעה בינוי המאזן בין אזור מע"ר אינטנסיבי מתוכנן מצפון, ושכונת צמודי קרקע מדרום.

לקוח: תשלו"ז החזקות והשקעות בע"מ

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-3.4 דונם 

נתונים נוספים: כ-120 יח"ד

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ    |    בן גוריון 1, בני ברק    |    טלפון: 03-6142142    |    פקס: 03-6142141    |    דוא"ל: Info@fa-za.co.il

 

©2014 by Ortal Diano

  • Facebook App Icon
  • Blogger App Icon
בינוי - חלופה 1