top of page

 רחובות ומתחמים  > אחוזת חולון

אחוזת חולון

תכנית בניין עיר לפרויקט דיור מוגן יוקרתי.

הפרויקט ממוקם בתפר בין המרכז החדש והאינטנסיבי של העיר חולון לבין השכונות הותיקות מצפון. הבינוי משלב מגדל תמיר ובניה מרקמית נמוכה, תוך שדרוג הרחובות העירוניים ההיקפיים ויצירת מדרכות רחבות, חזיתות מסחריות וכיכר ציבורית

לקוח: אחוזת צהלה בע"מ    

תקופת התכנון: 2009-2015

שטח התוכנית: כ-10 דונם

נתונים נוספים: 480 יחידות דיור מוגן, כ-52,000 מ"ר לדיור מוגן, כ-2,100 מ"ר למסחר

וכ-1,200 מ"ר למוסדות ציבור.

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף

bottom of page