רובעים ושכונות > תכנית מתאר לאזור התעסוקה, נתניה

מבט מדרום מזרח
מבט מדרום מזרח

מבט מדרום מערב
מבט מדרום מערב

מבט על - כללי
מבט על - כללי

מבט מדרום מזרח
מבט מדרום מזרח

1/7

תכנית מתאר לאזור התעסוקה, נתניה  

תכנית מתאר מחוזית לאזור תעסוקה מטרופוליני משני, נתניה.

תכנון לבנוי ופיתוח אזור התעסוקה בזיקה מטרופולינית תוך דגש על גישה תכנונית המקיימת סביבה עירונית אינטנסיבית עם שימושי קרקע מעורבים.

לקוח: החברה לפיתוח קריית נורדאו בע"מ  

תקופת התכנון: 2012-היום

שטח התוכנית: כ-5,000 דונם    

נתונים נוספים: כ-5.7 מליון מ"ר מסחר ותעסוקה

סטטוס: התכנית הומלצה להפקדה