מיוחדים > הנחיות לתכנון הבית המשותף

כריכת הספר
כריכת הספר

פרקי הספר
פרקי הספר

מרכיבי הבית המשותף
מרכיבי הבית המשותף

כריכת הספר
כריכת הספר

1/4

הנחיות לתכנון הבית המשותף  

ספר הנחיות לתכנון בתים משותפים.

הספר בוחן את מושג הבית המשותף ברמות התכנון השונות – תב"ע, בינוי, תכנון מפורט, וכולל המלצות אופרטיביות לשלבים השונים.

לקוח: משרד הבינוי

תקופת התכנון/כתיבה: 2009-2011

סטטוס: הספר יצא לאור