top of page

מיוחדים > הנחיות לתכנון הבית המשותף

הנחיות לתכנון הבית המשותף  

ספר הנחיות לתכנון בתים משותפים.

הספר בוחן את מושג הבית המשותף ברמות התכנון השונות – תב"ע, בינוי, תכנון מפורט, וכולל המלצות אופרטיביות לשלבים השונים.

לקוח: משרד הבינוי

תקופת התכנון/כתיבה: 2009-2011

סטטוס: הספר יצא לאור  

 

bottom of page