רובעים ושכונות > רובע הכניסה לעיר, ירושלים

מבט מגשר המיתרים
מבט מגשר המיתרים

מבט כללי מדרום מזרח
מבט כללי מדרום מזרח

מבט לשדרות הגשר
מבט לשדרות הגשר

מבט מגשר המיתרים
מבט מגשר המיתרים

1/7

רובע הכניסה לעיר, ירושלים  

ההצעה הזוכה לתכנון עירוני של אזור הכניסה לעיר ירושלים במסגרת תחרות אדריכלים.

תכנית בניין עיר ותכנון לביצוע להפיכת האזור למע"ר אינטנסיבי בעל מאפיינים של עירוב שימושים, נגישות מיטבית בתחבורה ציבורית ומארג רחובות וכיכרות בעדיפות להולך הרגל.

לקוח: הרשות לפיתוח ירושלים

תקופת התכנון: 2009 - היום

שטח התוכנית: כ-210 דונם

נתונים נוספים: כ-420,000 מ"ר תעסוקה, כ-100,000 מ"ר תרבות, כ-200,000 מ"ר מלונאות,

כ-70,000 מ"ר מסחר

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף, תכנון לביצוע בהכנה