top of page

מבני ציבור > בית העיר, אילת

בית העיר, אילת  

הצעה לבניין חדש לעיריית אילת.

המבנה שם דגש על נושא האקלים המדברי, ומשלב בתוכו כיכר עירונית מסחרית מקורה, וסביבה שימושי מסחר, משרדי עירייה ומרכז מסחרי. המבנה גם עושה שימוש בטופוגרפיה הטבעית כאלמנט המפריד בין הכניסות לשימושים השונים.

לקוח: עיריית אילת  

תקופת התכנון: 2009

שטח המגרש: כ-10 דונם 

נתונים נוספים: כ-14,000 מ"ר בנוי

סטטוס: ההצעה זכתה במקום רביעי בתחרות

bottom of page