מיוחדים > תכנית אב למתע"נ במטרופולין תל אביב

סכמת הקווים
סכמת הקווים

מפת הקווים
מפת הקווים

סכמת ייעודי קרקע
סכמת ייעודי קרקע

סכמת הקווים
סכמת הקווים

1/4

תכנית אב למתע"נ במטרופולין תל אביב

תכנית אב למערכת תחבורה עתירת נוסעים.

התכנית מתמודדת עם האתגר של החדרת תוואי רכבת קלה לרחובות ולמרקמים עירוניים קיימים, תוך שימוש במודלים מורכבים של ביקושים, התאמה לייעודי קרקע, תכניות עתידיות ועוד. 

לקוח: נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים 

תקופת התכנון: 2005-2008

שטח התוכנית: מטרופולין תל-אביב – טבעת פנימית וטבעת תיכונה

נתונים נוספים: תכנון 7 תוואים לקווי מערכת תחבורה עתירת נוסעים

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף