רחובות ומתחמים  > מתחם המסילה, הרצליה

מבט מצפון מזרח - חלופה טורית
מבט מצפון מזרח - חלופה טורית

press to zoom
מבט אוירי - חלופה טורית
מבט אוירי - חלופה טורית

press to zoom
מבט רחוב המסילה - חלופה מרקמית
מבט רחוב המסילה - חלופה מרקמית

press to zoom
מבט מצפון מזרח - חלופה טורית
מבט מצפון מזרח - חלופה טורית

press to zoom
1/6

מתחם המסילה, הרצליה  

תכנית בניין עיר למגרש ייחודי בהרצליה.

המגרש הייחודי בצורתו המשולשת נותר כמובלעת לא מתוכננת בלב מרקם עירוני של בניה פרטית צמודת קרקע. התכנית מתמודדת עם האתגר של עמידה בדרישות הצפיפות העירונית תוך רגישות לסביבתו הייחודית.

לקוח: לקוחות פרטיים  

תקופת התכנון: 2011-היום

שטח התוכנית: כ-10 דונם 

נתונים נוספים: 56 יח"ד

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף