top of page

מבני ציבור > בית ספר מורשה, נתניה

בית ספר מורשה, נתניה  

תכנון אדריכלי לבית ספר לילדים בעלי מוגבלויות.

הדרישות המיוחדות להפרדה בין שני קבוצות גילאים (6-12 | 12-21) הולידו סכמה תכנונית מובהקת של שני אגפים המקושרים על ידי חלל חגיגי ומעוצב, המשמש גם לתנועה וגם לשהייה משותפת של הילדים.

לקוח: עיריית נתניה  

תקופת התכנון: 2002-2006

שטח המגרש: כ-6 דונם 

נתונים נוספים: כ-2,100 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה

 

bottom of page