top of page

מבני ציבור > בית העיר, גבעתיים

בית העיר, גבעתיים

הצעה לבניין חדש לעיריית גבעתיים.

ההצעה כוללת בינוי היקפי חדש על שטחי מגרש החניה, תוך שימור המבנה הקיים, ליצירת מרכז שירות לאזרח סביב כיכר עירונית מוצלת.

לקוח: עיריית גבעתיים

תקופת התכנון: 2015

שטח המגרש: כ-3.5 דונם 

נתונים נוספים: כ-5,500 מ"ר בנוי

סטטוס: ההצעה לא זכתה בתחרות

bottom of page