top of page

רחובות ומתחמים  > סמטת הנחל, גבעתיים

סמטת הנחל, גבעתיים

תכנית לפינוי ובינוי בלב העיר גבעתיים.

תכנית בניין עיר לפינוי שישה מבני מגורים קיימים סביב סמטה אינטימית בלב העיר גבעתיים. התכנית מציעה הקמת שני מגדלים בעורף המגרש, ומבנה לצרכי ציבור ושטח פתוח בחזית הרחוב לרווחת תושבי השכונה.

לקוח: אקו-סיטי

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-4.5 דונם    

נתונים נוספים: כ-130 יח"ד, 15-18 קומות

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page