תכנון מתארי > תוכנית מתאר לעיר אילת

חיזוק המרכז והתפתחות העיר
חיזוק המרכז והתפתחות העיר

סכמות לחלופות
סכמות לחלופות

מבט לשדרות מצרים
מבט לשדרות מצרים

חיזוק המרכז והתפתחות העיר
חיזוק המרכז והתפתחות העיר

1/13

תוכנית מתאר לעיר אילת  

התכנית שמה דגש על בינוי מרכז העיר הדליל, איחוי העיר על ידי פינוי שדה התעופה ויצירת רצף עירוני, התאמה לאקלים הייחודי וחיזוק מעמדה כעיר הנופש והתיירות הדרומית.
תפקיד: ראש צוות התכנון

לקוח: מנהל התכנון

תקופת התכנון: 2005 - היום

שטח התוכנית: כ-100,000 דונם

נתונים נוספים: כ-32,500 יח"ד

סטטוס: התכנית הוחלטה להפקדה