top of page

 רובעים ושכונות > אזור התעסוקה המערבי, רעננה

אזור התעסוקה המערבי, רעננה

תכנית בניין ערים לאזור התעסוקה המערבי, רעננה.

התכנית שמה דגש על צפיפות גבוהה, עירוב שימושים ויצירת סביבה מעודדת הליכה בשל הקרבה לתחנת הרכבת המתוכננת.

לקוח: עיריית רעננה  

תקופת התכנון: 2013 - היום

שטח התוכנית: כ-100 דונם    

נתונים נוספים: כ-100,000 מ"ר לתעסוקה, כ-12,000 מ"ר למסחר

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה

bottom of page