רובעים ושכונות > אזור התעסוקה המערבי, רעננה

מבט מדרום
מבט מדרום

תכנית
תכנית

תכנון עירוני רחב-סקיצה
תכנון עירוני רחב-סקיצה

מבט מדרום
מבט מדרום

1/3

אזור התעסוקה המערבי, רעננה

תכנית בניין ערים לאזור התעסוקה המערבי, רעננה.

התכנית שמה דגש על צפיפות גבוהה, עירוב שימושים ויצירת סביבה מעודדת הליכה בשל הקרבה לתחנת הרכבת המתוכננת.

לקוח: עיריית רעננה  

תקופת התכנון: 2013 - היום

שטח התוכנית: כ-100 דונם    

נתונים נוספים: כ-100,000 מ"ר לתעסוקה, כ-12,000 מ"ר למסחר

סטטוס: התכנית לפני דיון להפקדה