top of page

מיוחדים > בדיקת היתכנות לקירוי נתיבי איילון, תל אביב

בדיקת היתכנות לקירוי נתיבי איילון, תל אביב

בדיקת היתכנות רב תחומית לקירוי נתיבי איילון בתל אביב.

הבדיקה נערכה במקטע המרכזי של נתיבי איילון, ממחלף ארלוזורוב בצפון ועד מחלף קיבוץ גלויות בדרום. הבדיקה כללה צוות מקצועי רחב ובחנה היבטים אורבאניים, נופיים, סביבתיים, תנועתיים, הנדסיים, כלכליים, משפטיים ועוד.

לקוח: נתיבי איילון / חברת ענבל

תקופת התכנון: 2004-2014

נתונים נוספים: אורך המקטע הנבדק כ-2 ק"מ לאורך נתיבי איילון

סטטוס: הוגש דוח מסכם 

 

bottom of page