רובעים ושכונות > שכונת "פרדס בחיסכון", אור יהודה

מבט מדרום
מבט מדרום

מבט ממזרח
מבט ממזרח

תכנית הבינוי
תכנית הבינוי

מבט מדרום
מבט מדרום

1/4

שכונת "פרדס בחיסכון", אור יהודה

תכנית בניין עיר לשכונת מגורים באור יהודה.

תכנון הכולל הפרשת שטחים לצרכי ציבור בראיה מטרופולינית ומקומית בדגש על שדרה ירוקה כשלד שכונתי, צירי הליכה ואופניים המוגדרים ע"י מערך הבינוי ושטחים ציבוריים המרוכזים לאורך השלד הירוק.

לקוח: רשות מקרקעי ישראל  

תקופת התכנון: 2012-היום

שטח התוכנית: כ-340 דונם    

נתונים נוספים: כ-2,350 יח"ד, כ-60,000 מ"ר מסחר ותעסוקה.

סטטוס: התכנית פורסמה להפקדה