מבני מגורים > מדורגי חולון

מבט מדרום
מבט מדרום

מבט מצומת הרחובות
מבט מצומת הרחובות

מבט לכניסה
מבט לכניסה

מבט מדרום
מבט מדרום

1/7

מדורגי חולון 

תכנון מפורט למבנה מגורים בחולון.

המבנים תוכננו בתצורה מדורגת ליצירת מגוון יחידות דיור איכותיות.

לקוח: זלמן זכריה  

תקופת התכנון: 2008-2005

שטח המגרש: כ-2.3 דונם   

נתונים נוספים: מבנה מגורים, 32 יח"ד, כ-7,270 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה