רחובות ומתחמים  > רחוב שלבים, תל אביב

צומת
צומת

חתך עקרוני
חתך עקרוני

מקטע לדוגמה
מקטע לדוגמה

צומת
צומת

1/4

רחוב שלבים, תל אביב  

תכנית שלד לרחוב עירוני ראשי, ממחלף וולפסון בדרום ועד טיילת החוף.

התכנון מתמודד עם הקשיים והמורכבות בתכנון רחוב עירוני ראשי, תוך התאמת הרחוב למגוון השימושים לאורכו, שילובו במרקמים היסטוריים קיימים, תכנון נופי, תחבורתי ותשתיתי.

לקוח: נתיבי איילון  

תקופת התכנון: 2005-היום

שטח התוכנית: אורך הרחוב כ-2.5 ק"מ    

סטטוס: התכנית הושלמה, מספר קטעים נמצאים בביצוע