top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם בנייני האומה, ירושלים

מתחם בנייני האומה, ירושלים

תכנית בניין עיר לבניה חדשה ולשיפוץ המבנים במתחם בנייני האומה, ירושלים.

התכנית מהווה נגזרת מתכנית הכניסה לעיר, ומתאימה לעקרונותיה. דגש מושם על המרחב הציבורי, וקישור החללים המסחריים במתחם לרחובות ההיקפיים.

לקוח: מרכז הקונגרסים הבין לאומי אי.סי.סי ירושלים  

תקופת התכנון: 2013 - היום

שטח התוכנית: כ-45 דונם    

נתונים נוספים: כ-330,000 מ"ר למרכז קונגרסים, מלונאות, מסחר ותעסוקה

סטטוס: התכנית הוחלטה להפקדה

bottom of page