רובעים ושכונות > הרובע הצפוני, הרצליה

מבט כללי ממערב
מבט כללי ממערב

גיליון 1
גיליון 1

חתך
חתך

רחוב מקומי

מבט כללי ממערב
מבט כללי ממערב

1/11

הרובע הצפוני, הרצליה  

ההצעה הזוכה בתחרות אדריכלים פומבית.

הקמת רובע עירוני חדש על שטחי שדה התעופה המתפנה, תוך שילוב מרקמים בנויים קיימים, קישוריות למרקמים קיימים מדרום, עירוב שימושים ושילוב מוסדות אקדמאיים במרקם העירוני, וניצול הפוטנציאל התחבורתי המתוכנן.
לקוח: רשות מקרקעי ישראל

תקופת התכנון: 2014-היום

שטח התוכנית: כ-1,500 דונם   

נתונים נוספים: כ-10,000 יח"ד

סטטוס: עריכת מסמכי התכנית