מבני מגורים > מגרש 8, הגוש הגדול, תל אביב

מבט מרחוב אייזק שטרן
מבט מרחוב אייזק שטרן

מבט מרחוב אייזק שטרן
מבט מרחוב אייזק שטרן

מודל תלת מימדי
מודל תלת מימדי

מבט מרחוב אייזק שטרן
מבט מרחוב אייזק שטרן

1/3

מגרש 8, הגוש הגדול, תל-אביב 

תכנון מפורט לשני בניינים משולבים יחד.

לקוח: לקוחות פרטיים

תקופת התכנון: 2006-2015

שטח המגרש: כ-6 דונם    

נתונים נוספים:  2 מבני מגורים, 52 יח"ד, כ-13,200 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה