top of page

רובעים ושכונות > קריית הממשלה, ירושלים

קריית הממשלה, ירושלים  

הצעה לתכנון עירוני של אזור קריית הממשלה בירושלים במסגרת תחרות למוזמנים.

מהות ההצעה – האיזון והשילוב בין הממלכתיות והטקסיות של מרכז שלטון ארצי ובין חיי היומיום של רובע עירוני פעיל.
 

לקוח: משרד האוצר

תקופת התכנון: 2010

שטח התוכנית: כ-540 דונם   

נתונים נוספים: תוספת של כ-200,000 מ"ר משרדים לקריית הממשלה, ושטחים נוספים לשימושי מסחר, תעסוקה ותרבות.

סטטוס: ההצעה לא זכתה בתחרות

 

bottom of page