top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם "עמק ברכה", תל אביב

מתחם "עמק ברכה", תל אביב  

פרויקט פינוי-בינוי על גדת האיילון תל אביב. 

התכנית עוסקת בפינוי מרקם של מבני מלאכה ותעשיה זעירה ובינוי מגדל מעורב שימושים, כולל תעסוקה, מסחר, מלונאות ומגורים. התכנית מתואמת עם החזון לקירוי האיילון בעתיד

לקוח: משרד הבינוי / עיריית תל אביב  

תקופת התכנון: 2011-היום

שטח התוכנית: כ-6.2 דונם    

נתונים נוספים: כ-54,000 מ"ר לשימושי מע"ר מעורבים: מסחר, תעסוקה, מלונאות, מוסדות ציבור ומגורים.

סטטוס: התכנית פורסמה להפקדה 

bottom of page