top of page

מבני מגורים > פארק TLV , תל אביב

פארק TLV, תל אביב

תכנון מפורט לארבעה מגדלי מגורים בצמוד לפארק מנחם בגין.

התכנון שם דגש על איכות הבניה למגורים תוך הקפדה על הממשק בין הבינוי לבין הפארק המתפתח.

לקוח: אלעד ישראל מגורים / פרידמן חכשורי

תקופת התכנון: 2010 - היום

שטח המגרש: כ-8.5 דונם    

נתונים נוספים: 4 מגדלי מגורים, 262 יח"ד, כ-44,000 מ"ר בנוי

סטטוס: התקבל היתר בניה, הושלמה בניית המגדל הראשון

bottom of page