top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם וינגייט לה גוארדיה, תל אביב

מתחם וינגייט לה גוארדיה, תל אביב

פינוי ובינוי בשכונת יד אליהו בתל אביב.

התכנית מציעה בינוי מגוון של בניה מרקמית ומגדלים, לשימושי מגורים ותעסוקה, תוך שדרוג והרחבה של המדרכות והשדרות מסביב, והקמת חזית מסחרית כלפי רחוב לה גוארדיה.

לקוח: משרד הבינוי / עיריית תל-אביב    

תקופת התכנון: 2009-היום

שטח התוכנית: כ-14 דונם  

נתונים נוספים: 447 יח"ד, כ-16,000 מ"ר לתעסוקה, חזית מסחרית

סטטוס: התכנית הוחלטה להפקדה

bottom of page