תכנון מתארי > תמ"א 42 - תחבורה יבשתית משולבת

"דרכומטר"
"דרכומטר"

בשיתוף אדר' עודד קוטוק וחברת אביב

תשריט התכנית מצב מוצע
תשריט התכנית מצב מוצע

בשיתוף אדר' עודד קוטוק וחברת אביב

"דרכומטר"
"דרכומטר"

בשיתוף אדר' עודד קוטוק וחברת אביב

1/2

תמ"א 42 - תחבורה יבשתית משולבת 

התכנית עוסקת בזיהוי יעדים עיקריים לנסיעות והבטחת נגישות גבוהה ליעדים אלו, עדכון רשת הדרכים והמסילות, ותכנון רשת תחבורה ציבורית ארצית משולבת ורציפה. בתכנון הושם דגש על קיום אינטגרציה בין תחבורה ושימושי קרקע, וכן בין תחבורה ציבורית, הולכי רגל ורוכבי אופניים.

תפקיד: ראש צוות התכנון  

לקוח: משרד התחבורה  

תקופת התכנון: 2008-היום

סטטוס: לפני דיון להפקדה