תכנון מתארי > תוכנית מתאר לעיר רמת גן

שיכון ותיקים
שיכון ותיקים

שכונת אברהם
שכונת אברהם

בחינת מימוש תמא 38
בחינת מימוש תמא 38

שיכון ותיקים
שיכון ותיקים

1/14

תוכנית מתאר לעיר רמת גן

התכנית שמה דגש על קידום התחדשות עירונית תוך שמירה על איכות החיים העירונית ועל ערכי נוף ומורשת. התכנית מקדמת עירוב שימושים הנשען על מערכת תחבורה ציבורית אינטגרטיבית איכותית, תשתית רכיבה על אופניים ועידוד ההליכה

התכנית טרם אושרה במועצת העיר. התוצרים המוצגים באתר הנם להמחשת התהליך התכנוני בלבד ואינם סטטוטוריים.
תפקיד: ראש צוות התכנון

לקוח: מנהל התכנון

תקופת התכנון: 2016 - היום

שטח התוכנית: כ-16,300 דונם

סטטוס: התכנית הוצגה למועצת העיר