top of page

רחובות ומתחמים  > מתחם זיו, ירושלים

מתחם זיו, ירושלים

הצעה זוכה בתחרות פומבית לתכנון מתחם זיו, ירושלים.

הצעה להתחדשות מתחם זיו בירושלים. המתחם המוצע מכיל מגוון שימושים ציבוריים, לרבות שימושי מגורים להשכרה ודיור מוגן, בתי ספר, מתנ"ס, מגרשי ספורט ועוד. 

התוכנית הופכת את המתחם הקיים, המורכב ברובו מחניונים עיליים, לקמפוס עירוני ציבורי הקשור ופתוח למרקם הסובב אותו, תוך הקפדה על בינוי רגיש כלפי שכונת בית הכרם הפסטורלית, מרחב ציבורי מטופח ויצירת כר פורה לפעילות עירונית שוקקת.

לקוח: עיריית ירושלים  

תקופת התכנון: 2021- היום

שטח התוכנית: כ-53 דונם    

נתונים נוספים: כ-95,000 מ"ר למוסדות חינוך וספורט, מתנ"סים, אולמות, מסחר ודיור מיוחד

סטטוס: ההצעה זכתה במקום הראשון בתחרות

bottom of page