top of page

מבני מגורים > מתחם המסילה, הרצליה

מתחם המסילה, הרצליה

תכנון מפורט למתחם מגורים יוקרתי, הרצליה.

במתחם שבעה מבנים המסודרים סביב כיכר פנימית מטופחת. בתכנון הושם דגש על חומרי גמר ופרטים ברמה הגבוהה ביותר.

לקוח: מנרב פרויקטים  

תקופת התכנון: 2018 - היום

שטח המגרש: כ-7 דונם   

נתונים נוספים: 54 יח"ד, כ-9,000 מ"ר בנוי על קרקעי

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

bottom of page