מיוחדים > חניון שז"ר, ירושלים

הדמיית פורטל הרכב
הדמיית פורטל הרכב

הדמיית פורטל הרכב
הדמיית פורטל הרכב

צוות המשרד באתר
צוות המשרד באתר

הדמיית פורטל הרכב
הדמיית פורטל הרכב

1/15

חניון שז"ר, ירושלים  

תכנון מפורט לחניון תת קרקעי בתחום שדרות שז"ר.

החניון ממוקם בתחומי זכות הדרך ברח' שז"ר במתחם הכניסה לעיר ירושלים. התכנון כולל מנהרה לתנועה עוברת מתחת למפלס הרחוב העירוני לטובת הסרת המטרדים ממפלס השדרה, ומתחתיה 5 מפלסי חניה תת קרקעית. החניון ישרת את תחנת הרכבת יצחק נבון הצמודה וכן את יתר השימושים התחבורתיים והסחירים בסביבה. התכנון כולל גם את מבני וחללי המערכות הנלווים, וכן את הכניסות והיציאות להולכי רגל ולרכב ממפלס הקרקע, בתיאום עם המבנים והתכניות הסמוכים. 

לקוח: מוריה חברה לפיתוח ירושלים

תקופת התכנון: 2007-היום

שטח התוכנית: כ-7.7 דונם 

נתונים נוספים: כ-80,000 מ"ר בנוי, כ-1,370 מקומות חניה

סטטוס: בביצוע