top of page

מיוחדים > חניון שז"ר, ירושלים

חניון שז"ר, ירושלים  

תכנון מפורט לחניון תת קרקעי בתחום שדרות שז"ר.

החניון ממוקם בתחומי זכות הדרך ברח' שז"ר במתחם הכניסה לעיר ירושלים. התכנון כולל מנהרה לתנועה עוברת מתחת למפלס הרחוב העירוני לטובת הסרת המטרדים ממפלס השדרה, ומתחתיה 5 מפלסי חניה תת קרקעית. החניון ישרת את תחנת הרכבת יצחק נבון הצמודה וכן את יתר השימושים התחבורתיים והסחירים בסביבה. התכנון כולל גם את מבני וחללי המערכות הנלווים, וכן את הכניסות והיציאות להולכי רגל ולרכב ממפלס הקרקע, בתיאום עם המבנים והתכניות הסמוכים. 

לקוח: מוריה חברה לפיתוח ירושלים

תקופת התכנון: 2007-היום

שטח התוכנית: כ-7.7 דונם 

נתונים נוספים: כ-80,000 מ"ר בנוי, כ-1,370 מקומות חניה

סטטוס: בביצוע

 

bottom of page