top of page

מבני מגורים > מגדלי "סנטרל ביץ", בת ים

מתחם המסילה, הרצליה

תכנית בניין עיר ותכנון מפורט למתחם מגורים יוקרתי בשכונת הרצליה ב'.

הבניין מציע תכנון ייחודי של שבעה מבנים קטנים ואינטימיים סביב כיכר עירונית.

לקוח: I.C.R.  

תקופת התכנון: 2018 - היום

שטח המגרש: כ-6.3 דונם   

נתונים נוספים: 7 מבני מגורים, 54 יח"ד, כ-8,950 מ"ר בנוי על קרקעי

סטטוס: לקראת היתר

bottom of page