מיוחדים > שדה תעופה בין לאומי, תמנע

מבט מצפון מזרח
מבט מצפון מזרח

מבט מצפון
מבט מצפון

מבט על
מבט על

מבט מצפון מזרח
מבט מצפון מזרח

1/10

שדה תעופה בין לאומי, תמנע 

תכנית מתאר להקמת שדה תעופה בין לאומי חדש בתמנע.

בתכנון הושם דגש מיוחד על ההיבטים הסביבתיים והנופיים הייחודיים למיקום המדברי.

לקוח: רשות שדות התעופה   

תקופת התכנון: 2002-2010

שטח התוכנית: כ-7,500 דונם

נתונים נוספים: כ-180,000 מ"ר בנוי

סטטוס: התכנית פורסמה למתן תוקף