top of page

מבני מגורים > דולצ'ין 17, תל אביב

דולצ'ין 17, תל אביב  

תכנון מפורט למבנה מגורים ברמת אביב החדשה.

עיצוב הבניין הייחודי מתייחס למגרש הפינתי ועם זאת שומר על האופי האחיד והמוקפד של השכונה. בעיצוב הבניין הושם דגש מיוחד על השטחים המשותפים, מהגג ועד לחניון התת קרקעי.

לקוח: ס. י. אבן יזמות ובניה בע"מ  

תקופת התכנון: 2009-2014

שטח המגרש: כ-1 דונם    

נתונים נוספים: מבנה מגורים, 12 יח"ד, כ-3,150 מ"ר בנוי

סטטוס: הושלמה הבניה

bottom of page