top of page

רחובות ומתחמים  > בית משען ברודצקי, תל-אביב

בית משען ברודצקי, תל אביב

תוספת אגף למבנה דיור מוגן קיים בתל אביב.

תכנית לתוספת מגדל ליחידות דיור מוגן בצמוד למבנה קיים ומתפקד, תוך שינוי מהותי ביחס המבנה למרחב הציבורי, כולל הרחבת מדרכות, הסרת גדרות ומתקנים טכניים, ותוספת חזית מסחרית באגף החדש והקיים.

לקוח: משען    

תקופת התכנון: 2012 - היום

שטח התוכנית: כ-7 דונם

נתונים נוספים: תוספת של כ-160 יח"ד למבנה הקיים, כ-2,000 מ"ר למסחר

סטטוס: התכנית הומלצה להפקדה

bottom of page