top of page

אודות > תפיסת עולם

תפיסת עולם

במשרד פרחי-צפריר רואים באדריכלות ובתכנון כמשימה תרבותית בעלת השפעה סביבתית ממדרגה ראשונה. לפיכך, צוות המשרד פועל לפי תפיסת עולם מגובשת בכל קנה מידה - מתכנון מתארי כוללני, דרך תכנון ועיצוב עירוני ועד לתכנון מבנים.

 

תפיסת עולם בתכנון מתארי

  • ציפוף השטחים הבנויים וחיסכון במשאב הקרקע

  • שימור שטחים פתוחים קיימים וערכי נוף וטבע

 

תפיסת עולם בתכנון ועיצוב עירוני

  • יצירת עירוניות אינטנסיבית, מעורבת שימושים, חיה ותוססת

  • התמקדות במרחב הציבורי, שיפורו וטיפוחו

  • טיפוח והחייאת מרכזי הערים

  • קידום ועידוד הליכה, רכיבה על אופניים ושימוש בתחבורה ציבורית

 

תפיסת עולם בתכנון אדריכלי למבנים

  • התאמת הפרויקט לסביבתו, עיצובית ותפקודית, ליצירת מהות מגובשת אחת

  • תכנון "ירוק" תוך שמירה על שיקולים סביבתיים ואקולוגיים

  • שמירה על קנה המידה האנושי

 

צוות המשרד מפרסם מעת לעת מאמרים בנושאים תכנוניים בבלוג המשרד.

bottom of page